• enesca
DUINSA
C/Mataró, 29-31, 3r C
08403 Granollers
Barcelona
93 846 68 19

Noticias

toda nuestra actualidad

Construcció de naus industrials

Les naus industrials tenen grans espais diàfans, per facilitar la feina sense obstacles.

Per iniciar el procés de construcció d’una nau industrial es necessita saber quin tipus d’activitat es desenvoluparà, per poder seguir la legislació vigent segons el seu ús.

També cal decidir el lloc on s’implantarà, normalment en un polígon industrial, ja que són terrenys preparats per a aquest tipus d’usos, amb serveis comuns.

Els diferents tipus de naus es poden classificar segons els materials que es vagin a utilitzar, per a la seva construcció:

  • Estructura metàl·lica
  • Formigó prefabricat
  • Formigó “in situ”
  • Mixtes

El procés de construcció és el següent:

  • Desbrossament del solar
  • Fonamentació
  • Estructura
  • Tancament
  • Coberta

Independentment del tipus de nau, la construcció d’aquesta és senzilla i ràpida, ja que gairebé tots els elements són prefabricats.