• enesca
DUINSA
C/Mataró, 29-31, 3r C
08403 Granollers
Barcelona
93 846 68 19

Notícies

tota la nostra actualitat

Rehabilitacions i reformes,
com a mesura per a la recuperació econòmica

La rehabilitació i la reforma són un sector fonamental i amb molt potencial sobre l'economia i que contribuirà a la seva recuperació, representant més del 40% del valor dels materials del conjunt de la construcció. És de vital importància incentivar la demanda durant els propers mesos, i consensuar una estratègia amb les aportacions de les forces polítiques, per afrontar a la crisi del coronavirus. La reforma implica un enorme volum de mà d'obra i proporciona valor afegit a el mercat de consum. Al tractar-se d'una inversió que perdura, contribueix a augmentar el valor de l'edifici i la qualitat de vida dels que l'utilitzen. A més, com a part de l'Acord Verd de la UE, la Comissió Europea ha anunciat la iniciativa Renovation Wave per impulsar l'eficiència energètica i la renovació del parc d'edificis a Europa, per assolir els objectius climàtics establerts en el Pacte Verd de la UE. A Duinsa centrem la nostra activitat en l'estudi, desenvolupament i realitzac... +info

Tipus de sòls per a nau industrial

Les naus industrials són instal·lacions on la superfície està exposada constantment al trànsit de maquinària, persones i vehicles pesats. Per aquest motiu, el sòl s'ha de fabricar amb materials molt resistents. Cal tenir en compte que aquest tipus de paviments s'han d'adaptar a les condicions de l'empresa, i han d'estar preparats per a aquest fi. Les millors opcions per a paviments industrials són: Sòl de formigó polit Terra de fusta per a naus Sòl de resina epoxi Sòl continu autoanivellant Cada tipus d'activitat requereix un paviment amb diferents acabats, per això a Duinsa complim amb els requisits de cada indústria, dissenyant el sòl industrial que més s'adapti a la seva empresa.... +info

Aïllament tèrmic en naus industrials

En una nau industrial, l'aïllament tèrmic actua com a barrera perquè no entri aire calent a l'estiu o surti a l'hivern, fent que el consum d'energia sigui més eficient, disminuint així la despesa d'energia per calefacció i refrigeració. És una eina per obtenir confort tèrmic, proporcionant als empleats una sensació de benestar, incrementat així la productivitat. Un altre dels beneficis és la protecció dels equips, al mantenir estables la temperatura i la humitat. La major part de l’escalfor es perd a través de les cobertes, per això és important aïllar-les correctament, juntament amb les façanes. Per aconseguir-ho els materials més utilitzats són: Poliestirè extruït Fibra de vidre Compostos: els que combinen dues peces de metall amb l'aïllament intern. Fals sostre: mitjançant una càmera d'aire entre la coberta i el fals sostre. A Duinsa presentem aquelles solucions més adequades en funció dels requeriments de cada projecte, per aconsegu... +info

Reformar una farmàcia

Reformar una farmàcia és un projecte a mida de les noves tendències de consum. A Duinsa reinventem l'espai, a part d’estèticament, també tenim en compte diversos factors com el màrqueting, l'estratègia comercial i el concepte retail. Millorem la imatge que es transmet i el posicionament, implantant millores per atendre les necessitats dels usuaris i així arribar a tot tipus de públic. Per augmentar la rendibilitat realitzem una anàlisi de l'espai i així podem oferir les millors solucions comercials. Construïm espais de salut per atraure el consumidor i proporcionem una experiència més dinàmica.... +info

Residus de construcció i demolició

La generació de residus de construcció i demolició (RCD) són un problema de contaminació ambiental, representen més o menys un terç del total dels residus produïts a la Unió Europea. Per generar una indústria de la construcció més sostenible s'han establert uns processos de reciclatge del formigó. Utilitzar formigó reciclat és una forma segura de reduir els abocadors d'escombraries, i per aconseguir-ho es disposa d'una tecnologia assequible de trituració mecànica i després es passa per un tamís Nº4 per separar partícules petites i grans. Té unes propietats de densitat i capacitat de compactació que el fan molt útil per a diferents aplicacions. Amb el reciclatge s'aconsegueix substituir la matèria primera, reduir l'impacte ambiental, disminuir l'explotació de recursos naturals i una menor despesa de transport, al ser tractat en el mateix lloc de construcció o demolició. El material recuperat de llocs de demolició, disposen d'elements que s'han ... +info

El sector de la construcció a Catalunya, previsions 2020

La CCOC demana un esforç inversor, que permeti preservar les empreses i crear ocupació, prioritzant les inversions en infraestructures i equipaments, en funció de la tornada econòmica, social i mediambiental. La construcció és un sector amb un retorn econòmic i social alt, i això la converteix en una peça clau per a la recuperació econòmica del país i la lluita contra el canvi climàtic. El Pla de Recuperació previst per la Unió Europea aposta per la inversió pública en construcció i energies renovables, i admet també l'increment del dèficit públic. L'impacte en un futur immediat de la pandèmia causada pel Covid-19, i la consegüent crisi econòmica i social, és difícil d'estimar, perquè els mètodes tradicionals de predicció econòmica no serveixen en entorns d'incertesa tan elevats. Però es preveu que la inversió en construcció a Catalunya es recuperi parcialment en 2021.... +info

Pintura de naus industrials

Les naus industrials necessiten tenir netes parets, terres i sostres, i que aquestes superfícies no produeixin pols i siguin fàcils de netejar. La brutícia és una problemàtica molt greu en els edificis, ja que fa que aquests es deteriorin abans, per això cal protegir-los de forma eficaç. Han de tenir un aspecte uniforme, que s’aconsegueix aplicant un revestiment de pintura tant a l'interior com a l'exterior. El primer pas és buscar quin tipus de pintura és el més apropiat pel paviment, les parets i els sostres, segons el substrat que s'estigui pintant i quina resistència requereix l'acabat. Les més usades en naus són les pintures semi-brillants o blanc brillant, tant resina alquídica com làtex. També es fan servir les pintures epoxídiques, però tenen un cost més elevat, ja que és un sistema més durador i resistent. A més és important que en les superfícies que es quedin sense pintar s'usi la imprimació adequada. Cal tenir en consideració ... +info

Construcció de naus industrials

Les naus industrials tenen grans espais diàfans, per facilitar la feina sense obstacles. Per iniciar el procés de construcció d'una nau industrial es necessita saber quin tipus d'activitat es desenvoluparà, per poder seguir la legislació vigent segons el seu ús. També cal decidir el lloc on s'implantarà, normalment en un polígon industrial, ja que són terrenys preparats per a aquest tipus d'usos, amb serveis comuns. Els diferents tipus de naus es poden classificar segons els materials que es vagin a utilitzar, per a la seva construcció: Estructura metàl·lica Formigó prefabricat Formigó "in situ" Mixtes El procés de construcció és el següent: Desbrossament del solar Fonamentació Estructura Tancament Coberta Independentment del tipus de nau, la construcció d'aquesta és senzilla i ràpida, ja que gairebé tots els elements són prefabricats.... +info

L’acer en la construcció industrial

El primer material que es va utilitzar en la pràctica per a les estructures sostenibles va ser el ferro i els seus aliatges. Una de les principals avantatges de l'acer usat en la construcció industrial, és que és 100% reciclable, convertint-se així en un element sostenible i amb totes les garanties mediambientals. Gràcies a les seves propietats magnètiques, es pot reutilitzar i reubicar moltes vegades sense que perdi cap tipus de qualitat. També cal destacar que les estructures metàl·liques ocupen menys espai que les de formigó, fent que la superfície interior habitable sigui més gran. Tot i ser un material reciclable a dia d'avui encara se segueix fabricant, pel fet que la demanda d'acer és superior a l'oferta, però a casa nostra s'aconsegueixen reciclar uns deu milions i mig de tones. Millorant l'eficiència energètica en la seva fabricació, i reduint així la contaminació ambiental. Transformant-lo en el major exponent de l'economia circular. Un altre dels ... +info

Mesures per a la reactivació de l’economia des de la construcció

Per poder reactivar l'economia, cal impulsar de forma prioritària i urgent l'activitat de la construcció i les indústries relacionades, com el formigó. Per això la “Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado” (ANEFHOP) ha presentat un programa de mesures al Govern Espanyol, pretenent així estimular tant l'obra pública com la privada. La indústria de la construcció és clau pel restabliment de l'economia, tenint en compte que produeix el 5,2% del PIB i té una capacitat d'ocupació d'1,3 milions de llocs de treball. És imprescindible fomentar les condicions necessàries perquè el sector de la construcció exerceixi de motor de l'economia, com ja ha fet en altres ocasions. I més encara veient la caiguda del principal generador de PIB, el turisme. Per rellançar l'activitat, la patronal del formigó planteja un programa de mesures, basant-se en aquestes 8 propostes: Garantia d'accés i subministrament d'equips i sistemes per a la protecció de ... +info