• enesca
DUINSA
C/Mataró, 29-31, 3r C
08403 Granollers
Barcelona
93 846 68 19

Notícies

tota la nostra actualitat

Residus de construcció i demolició

La generació de residus de construcció i demolició (RCD) són un problema de contaminació ambiental, representen més o menys un terç del total dels residus produïts a la Unió Europea. Per generar una indústria de la construcció més sostenible s'han establert uns processos de reciclatge del formigó. Utilitzar formigó reciclat és una forma segura de reduir els abocadors d'escombraries, i per aconseguir-ho es disposa d'una tecnologia assequible de trituració mecànica i després es passa per un tamís Nº4 per separar partícules petites i grans. Té unes propietats de densitat i capacitat de compactació que el fan molt útil per a diferents aplicacions. Amb el reciclatge s'aconsegueix substituir la matèria primera, reduir l'impacte ambiental, disminuir l'explotació de recursos naturals i una menor despesa de transport, al ser tractat en el mateix lloc de construcció o demolició. El material recuperat de llocs de demolició, disposen d'elements que s'han ... +info

El sector de la construcció a Catalunya, previsions 2020

La CCOC demana un esforç inversor, que permeti preservar les empreses i crear ocupació, prioritzant les inversions en infraestructures i equipaments, en funció de la tornada econòmica, social i mediambiental. La construcció és un sector amb un retorn econòmic i social alt, i això la converteix en una peça clau per a la recuperació econòmica del país i la lluita contra el canvi climàtic. El Pla de Recuperació previst per la Unió Europea aposta per la inversió pública en construcció i energies renovables, i admet també l'increment del dèficit públic. L'impacte en un futur immediat de la pandèmia causada pel Covid-19, i la consegüent crisi econòmica i social, és difícil d'estimar, perquè els mètodes tradicionals de predicció econòmica no serveixen en entorns d'incertesa tan elevats. Però es preveu que la inversió en construcció a Catalunya es recuperi parcialment en 2021.... +info

Pintura de naus industrials

Les naus industrials necessiten tenir netes parets, terres i sostres, i que aquestes superfícies no produeixin pols i siguin fàcils de netejar. La brutícia és una problemàtica molt greu en els edificis, ja que fa que aquests es deteriorin abans, per això cal protegir-los de forma eficaç. Han de tenir un aspecte uniforme, que s’aconsegueix aplicant un revestiment de pintura tant a l'interior com a l'exterior. El primer pas és buscar quin tipus de pintura és el més apropiat pel paviment, les parets i els sostres, segons el substrat que s'estigui pintant i quina resistència requereix l'acabat. Les més usades en naus són les pintures semi-brillants o blanc brillant, tant resina alquídica com làtex. També es fan servir les pintures epoxídiques, però tenen un cost més elevat, ja que és un sistema més durador i resistent. A més és important que en les superfícies que es quedin sense pintar s'usi la imprimació adequada. Cal tenir en consideració ... +info

Construcció de naus industrials

Les naus industrials tenen grans espais diàfans, per facilitar la feina sense obstacles. Per iniciar el procés de construcció d'una nau industrial es necessita saber quin tipus d'activitat es desenvoluparà, per poder seguir la legislació vigent segons el seu ús. També cal decidir el lloc on s'implantarà, normalment en un polígon industrial, ja que són terrenys preparats per a aquest tipus d'usos, amb serveis comuns. Els diferents tipus de naus es poden classificar segons els materials que es vagin a utilitzar, per a la seva construcció: Estructura metàl·lica Formigó prefabricat Formigó "in situ" Mixtes El procés de construcció és el següent: Desbrossament del solar Fonamentació Estructura Tancament Coberta Independentment del tipus de nau, la construcció d'aquesta és senzilla i ràpida, ja que gairebé tots els elements són prefabricats.... +info

L’acer en la construcció industrial

El primer material que es va utilitzar en la pràctica per a les estructures sostenibles va ser el ferro i els seus aliatges. Una de les principals avantatges de l'acer usat en la construcció industrial, és que és 100% reciclable, convertint-se així en un element sostenible i amb totes les garanties mediambientals. Gràcies a les seves propietats magnètiques, es pot reutilitzar i reubicar moltes vegades sense que perdi cap tipus de qualitat. També cal destacar que les estructures metàl·liques ocupen menys espai que les de formigó, fent que la superfície interior habitable sigui més gran. Tot i ser un material reciclable a dia d'avui encara se segueix fabricant, pel fet que la demanda d'acer és superior a l'oferta, però a casa nostra s'aconsegueixen reciclar uns deu milions i mig de tones. Millorant l'eficiència energètica en la seva fabricació, i reduint així la contaminació ambiental. Transformant-lo en el major exponent de l'economia circular. Un altre dels ... +info

Mesures per a la reactivació de l’economia des de la construcció

Per poder reactivar l'economia, cal impulsar de forma prioritària i urgent l'activitat de la construcció i les indústries relacionades, com el formigó. Per això la “Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado” (ANEFHOP) ha presentat un programa de mesures al Govern Espanyol, pretenent així estimular tant l'obra pública com la privada. La indústria de la construcció és clau pel restabliment de l'economia, tenint en compte que produeix el 5,2% del PIB i té una capacitat d'ocupació d'1,3 milions de llocs de treball. És imprescindible fomentar les condicions necessàries perquè el sector de la construcció exerceixi de motor de l'economia, com ja ha fet en altres ocasions. I més encara veient la caiguda del principal generador de PIB, el turisme. Per rellançar l'activitat, la patronal del formigó planteja un programa de mesures, basant-se en aquestes 8 propostes: Garantia d'accés i subministrament d'equips i sistemes per a la protecció de ... +info

Eficiencia energètica amb Poliuretà

Millorar l'eficiència energètica en la construcció és fonamental, per assolir els acords sobre sostenibilitat de l'Horitzó 2020. L'aïllament tèrmic és molt important per obtenir una eficiència energètica òptima, aconseguint que l'usuari final estalviï en la climatització i redueixi les emissions que generen els sistemes de calefacció i refrigeració. Els poliuretans són innovadors, sostenibles i molt versàtils, ja que són molt eficients i tenen nombroses aplicacions en els sectors de la construcció i la indústria. L'ús de poliuretà aporta molts beneficis a les edificacions: Reforça les estructures. Repara esquerdes i fissures. Disminueix la necessitat de manteniment i rehabilitació. És especialment sostenible, ja que normalment supera la vida útil de la pròpia edificació. Estalvia en els costos de les matèries primeres. Té una conductivitat tèrmica molt baixa. Redueix la despesa energètica i les emissions. La seva lleugeresa, min... +info

Segon comunicat COVID-19

Us comuniquem que actualment Duinsa reprèn la seva activitat després de la parada obligatòria establerta pel govern, amb les mateixes condicions seguides durant l’estat d’alarma. Degut a la situació d'emergència sanitària que estem vivint, les nostres oficines segueixen tancades i seguim prestant servei mitjançant teletreball. L’horari d’atenció és l’habitual, de dilluns a dijous de 8h a 13h i de 14:45h a 18h, i els divendres de 8h a 15h. A Duinsa mantindrem la nostra activitat, amb les limitacions que això pot suposar, però seguirem donant servei a clients i proveïdors. De moment les obres, i sempre que ens ho permeti el client i les decisions de les diferents administracions, seguiran actives en jornada intensiva, de 7 a 15h, per així evitar desplaçametns als treballadors. Durant aquest període, i esperant noves indicacions dels organismes pertinents, ens podeu contactar a través del nostre correu electrònic info@duinsa.es o trucant al telèfon 93 8... +info

Edificis sostenibles al 2030

Segons les previsions de l'ONU, el 2030, el 70% de la població mundial viurà en ciutats. Amb aquest creixement tant elevat, la demanda d'energia en els edificis augmentarà un 50% el 2060, i per garantir la sostenibilitat mediambiental caldrà fer uns canvis significatius, reduint les emissions de CO2. Per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, cal reduir la petjada de carboni en el sector de la construcció, implementant noves mesures d'eficiència energètica i climàtica, millorant l'aïllament de cobertes, façanes i finestres. Per poder arribar a l'objectiu de reducció del '30%, els edificis haurien de perfeccionar la seva eficiència energètica un 3% anual. Algunes de les metes per aconseguir-ho són: Augmentar la urbanització sostenible i inclusiva. Protegir el patrimoni cultural i natural del món. Disminuir el consum energètic de la il·luminació i la climatització. Reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita, a les ciutats. Minimit... +info

El formigó elaborat en la construcció

El formigó elaborat és un dels materials de construcció més utilitzats i versàtils, ja que suporta molt bé diferents condicions ambientals. Els edificis de més de 100 metres d'altura requereixen mescles d'alta resistència. Ara mateix s'estan fent servir resistències de 800 i 900 kg/cm2, però existeix la necessitat de desenvolupar barreges encara més resistents i amb més prestacions, a causa de que els clients requereixen una treballabilitat més eficient per poder col·locar la barreja als encofrats. L'empresa proveïdora de formigó ha de tenir un certificat ISO 9001, que implica un seguiment de la qualitat del procés i la resposta davant de qualsevol inconvenient. També és important l'optimització de la productivitat per a les formigoneres, que s'aconsegueix automatitzant els equips amb un sistema de comunicació mitjançant wifi entre el camió i la planta. El sistema reconeix la unitat i la planta, i s'adapta la capacitat i velocitat de càrrega d'aquest cam... +info