• enesca
DUINSA
C/Mataró, 29-31, 3r C
08403 Granollers
Barcelona
93 846 68 19

Noticias

toda nuestra actualidad

El sector de la construcció a Catalunya, previsions 2020

La CCOC demana un esforç inversor, que permeti preservar les empreses i crear ocupació, prioritzant les inversions en infraestructures i equipaments, en funció de la tornada econòmica, social i mediambiental.

La construcció és un sector amb un retorn econòmic i social alt, i això la converteix en una peça clau per a la recuperació econòmica del país i la lluita contra el canvi climàtic.

El Pla de Recuperació previst per la Unió Europea aposta per la inversió pública en construcció i energies renovables, i admet també l’increment del dèficit públic.

L’impacte en un futur immediat de la pandèmia causada pel Covid-19, i la consegüent crisi econòmica i social, és difícil d’estimar, perquè els mètodes tradicionals de predicció econòmica no serveixen en entorns d’incertesa tan elevats. Però es preveu que la inversió en construcció a Catalunya es recuperi parcialment en 2021.