• enesca
DUINSA
C/Mataró, 29-31, 3r C
08403 Granollers
Barcelona
93 846 68 19

Noticias

toda nuestra actualidad

La qualitat de l’aire en la indústria alimentària

Les empreses de la indústria alimentària han de complir amb uns estàndards de qualitat molt exigents, tant per les condicions de manipulació com a l’hora de processar els productes. Requerint d’una higiene i desinfecció minucioses.

En aquest tipus d’ambient, controlar la qualitat de l’aire en les zones de producció és primordial, sobretot pel que fa a la temperatura, la humitat i la concentració de partícules,  doncs es produeixen contaminants que poden causar un impacte ambiental negatiu, i sobretot poden perjudicar la salut dels treballadors.

Per tal de garantir aquesta bona qualitat de l’aire interior és fonamental un procés de filtrat de l’aire, amb un anàlisis previ dels sistemes de ventilació i realitzant un estudi dels riscos de contaminació. Després d’aquest estudi es determinaran les zones de possible risc i la necessitat de puresa de cada espai.

En el moment de controlar la temperatura, la humitat i la condensació de les instal·lacions, una bona solució és fer circular l’aire amb uns ventiladors de sostre industrials HVLS. Comprovant sempre que les temperatures siguin estables, per conservar la qualitat i seguretat del producte.

Mantenint una correcte qualitat de l’aire en la indústria alimentària ens assegurarem unes condicions d’higiene i seguretat òptimes, millorant les condicions de treball i el benestar dels empleats.