• enesca
DUINSA
C/Mataró, 29-31, 3r C
08403 Granollers
Barcelona
93 846 68 19

Noticias

toda nuestra actualidad

Rehabilitacions i reformes,
com a mesura per a la recuperació econòmica

La rehabilitació i la reforma són un sector fonamental i amb molt potencial sobre l’economia i que contribuirà a la seva recuperació, representant més del 40% del valor dels materials del conjunt de la construcció.

És de vital importància incentivar la demanda durant els propers mesos, i consensuar una estratègia amb les aportacions de les forces polítiques, per afrontar a la crisi del coronavirus.

La reforma implica un enorme volum de mà d’obra i proporciona valor afegit a el mercat de consum. Al tractar-se d’una inversió que perdura, contribueix a augmentar el valor de l’edifici i la qualitat de vida dels que l’utilitzen.

A més, com a part de l’Acord Verd de la UE, la Comissió Europea ha anunciat la iniciativa Renovation Wave per impulsar l’eficiència energètica i la renovació del parc d’edificis a Europa, per assolir els objectius climàtics establerts en el Pacte Verd de la UE.

A Duinsa centrem la nostra activitat en l’estudi, desenvolupament i realització d’obres, tant de nova construcció com de remodelació, rehabilitació o renovació de les existents, especialment en el sector industrial.