• enesca
DUINSA
C/Mataró, 29-31, 3r C
08403 Granollers
Barcelona
93 846 68 19

Noticias

toda nuestra actualidad

Aïllament tèrmic en naus industrials

En una nau industrial, l’aïllament tèrmic actua com a barrera perquè no entri aire calent a l’estiu o surti a l’hivern, fent que el consum d’energia sigui més eficient, disminuint així la despesa d’energia per calefacció i refrigeració.

És una eina per obtenir confort tèrmic, proporcionant als empleats una sensació de benestar, incrementat així la productivitat.

Un altre dels beneficis és la protecció dels equips, al mantenir estables la temperatura i la humitat.

La major part de l’escalfor es perd a través de les cobertes, per això és important aïllar-les correctament, juntament amb les façanes. Per aconseguir-ho els materials més utilitzats són:

  1. Poliestirè extruït
  2. Fibra de vidre
  3. Compostos: els que combinen dues peces de metall amb l’aïllament intern.
  4. Fals sostre: mitjançant una càmera d’aire entre la coberta i el fals sostre.

A Duinsa presentem aquelles solucions més adequades en funció dels requeriments de cada projecte, per aconseguir un bon aïllament.