• enesca
DUINSA
C/Mataró, 29-31, 3r C
08403 Granollers
Barcelona
93 846 68 19

Noticias

toda nuestra actualidad

Edificis sostenibles al 2030

Segons les previsions de l’ONU, el 2030, el 70% de la població mundial viurà en ciutats. Amb aquest creixement tant elevat, la demanda d’energia en els edificis augmentarà un 50% el 2060, i per garantir la sostenibilitat mediambiental caldrà fer uns canvis significatius, reduint les emissions de CO2.

Per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, cal reduir la petjada de carboni en el sector de la construcció, implementant noves mesures d’eficiència energètica i climàtica, millorant l’aïllament de cobertes, façanes i finestres.

Per poder arribar a l’objectiu de reducció del ‘30%, els edificis haurien de perfeccionar la seva eficiència energètica un 3% anual.

Algunes de les metes per aconseguir-ho són:

  • Augmentar la urbanització sostenible i inclusiva.
  • Protegir el patrimoni cultural i natural del món.
  • Disminuir el consum energètic de la il·luminació i la climatització.
  • Reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita, a les ciutats.
  • Minimitzar la utilització de recursos, la degradació i la contaminació, per aconseguir una millor qualitat de vida.

El sector de la construcció ha de col·laborar per optimitzar el consum energètic i crear unes comunitats més sostenibles, afrontant el repte de millorar la qualitat de vida de les ciutats, sense perjudicar el medi ambient, o minimitzant el seu impacte.