• enesca
DUINSA
C/Mataró, 29-31, 3r C
08403 Granollers
Barcelona
93 846 68 19

Noticias

toda nuestra actualidad

Eficiencia energètica amb Poliuretà

Millorar l’eficiència energètica en la construcció és fonamental, per assolir els acords sobre sostenibilitat de l’Horitzó 2020.

L’aïllament tèrmic és molt important per obtenir una eficiència energètica òptima, aconseguint que l’usuari final estalviï en la climatització i redueixi les emissions que generen els sistemes de calefacció i refrigeració.

Els poliuretans són innovadors, sostenibles i molt versàtils, ja que són molt eficients i tenen nombroses aplicacions en els sectors de la construcció i la indústria.

L’ús de poliuretà aporta molts beneficis a les edificacions:

 • Reforça les estructures.
 • Repara esquerdes i fissures.
 • Disminueix la necessitat de manteniment i rehabilitació.
 • És especialment sostenible, ja que normalment supera la vida útil de la pròpia edificació.
 • Estalvia en els costos de les matèries primeres.
 • Té una conductivitat tèrmica molt baixa.
 • Redueix la despesa energètica i les emissions.
 • La seva lleugeresa, minimitza el pes en les càrregues estructurals i facilita el transport.
 • Senzilla instal·lació.
 • Sella i impermeabilitza.
 • Obté les majors cotes d’aïllament, amb el menor espessor.
 • No redueix l’espai habitable interior.

Les principals aplicacions del poliuretà són: poliuretà projectat, poliuretà injectat, planxes de poliuretà i panells sandvitx de poliuretà.

Cada aplicació ofereix diferents propietats i s’utilitzarà segons els objectius d’aïllament que es vulguin aconseguir, i la solució constructiva en la que es farà ús.

Per aquests motius, la instal·lació de sistemes d’aïllament de poliuretà és la solució més eficaç i econòmica per aïllar tèrmicament una edificació.