• enesca
DUINSA
C/Mataró, 29-31, 3r C
08403 Granollers
Barcelona
93 846 68 19

Noticias

toda nuestra actualidad

El formigó elaborat en la construcció

El formigó elaborat és un dels materials de construcció més utilitzats i versàtils, ja que suporta molt bé diferents condicions ambientals.

Els edificis de més de 100 metres d’altura requereixen mescles d’alta resistència. Ara mateix s’estan fent servir resistències de 800 i 900 kg/cm2, però existeix la necessitat de desenvolupar barreges encara més resistents i amb més prestacions, a causa de que els clients requereixen una treballabilitat més eficient per poder col·locar la barreja als encofrats.

L’empresa proveïdora de formigó ha de tenir un certificat ISO 9001, que implica un seguiment de la qualitat del procés i la resposta davant de qualsevol inconvenient.

També és important l’optimització de la productivitat per a les formigoneres, que s’aconsegueix automatitzant els equips amb un sistema de comunicació mitjançant wifi entre el camió i la planta. El sistema reconeix la unitat i la planta, i s’adapta la capacitat i velocitat de càrrega d’aquest camió en concret, fent-l’ho molt més eficient.

Una altra forma per guanyar en productivitat és la de la fabricació d’un camió més lleuger, utilitzant un acer especial pel tambor, més resistent als cops, el fregament i el desgast. Tot això permet reduir l’espessor de la xapa i manté la vida útil dels camions formigoners. Així s’aconsegueix un estalvi en el combustible, reduint el desgast dels pneumàtics i es compleixen les normes ambientals ISO 14000 al compensar les emissions de CO2.

Finalment recordar que, encara que el formigó sigui molt bo, no ocultarà els defectes que puguin derivar-se d’una mala execució. Recomanem prestar molta atenció per prevenir encofrats secs o bruts, afegir aigua en excés, trigar en descarregar i col·locar-lo, compactar-lo o acabar-lo deficientment.