• enesca
DUINSA
C/Mataró, 29-31, 3r C
08403 Granollers
Barcelona
93 846 68 19

Noticias

toda nuestra actualidad

L’acer en la construcció industrial

El primer material que es va utilitzar en la pràctica per a les estructures sostenibles va ser el ferro i els seus aliatges.

Una de les principals avantatges de l’acer usat en la construcció industrial, és que és 100% reciclable, convertint-se així en un element sostenible i amb totes les garanties mediambientals. Gràcies a les seves propietats magnètiques, es pot reutilitzar i reubicar moltes vegades sense que perdi cap tipus de qualitat. També cal destacar que les estructures metàl·liques ocupen menys espai que les de formigó, fent que la superfície interior habitable sigui més gran.

Tot i ser un material reciclable a dia d’avui encara se segueix fabricant, pel fet que la demanda d’acer és superior a l’oferta, però a casa nostra s’aconsegueixen reciclar uns deu milions i mig de tones. Millorant l’eficiència energètica en la seva fabricació, i reduint així la contaminació ambiental. Transformant-lo en el major exponent de l’economia circular.

Un altre dels avantatges de l’acer, i molt important pel disseny d’estructures de grans clars, és que té una alta resistència mecànica i és molt lleuger, facilitant molt el seu transport i agilitzant el seu muntatge. Podent prefabricar els elements al taller i unint-los posteriorment en l’obra.

És un material uniforme i homogeni, amb una elevada resistència als sismes i una gran durabilitat, si es manté adequadament. També posseeix una ductilitat i tenacitat, que el fa capaç d’absorbir una gran quantitat d’energia.

Com hem pogut veure, l’acer és un dels materials per a estructures que majors beneficis té.