• enesca
DUINSA
C/Mataró, 29-31, 3r C
08403 Granollers
Barcelona
93 846 68 19

Noticias

toda nuestra actualidad

Residus de construcció i demolició

La generació de residus de construcció i demolició (RCD) són un problema de contaminació ambiental, representen més o menys un terç del total dels residus produïts a la Unió Europea.

Per generar una indústria de la construcció més sostenible s’han establert uns processos de reciclatge del formigó.

Utilitzar formigó reciclat és una forma segura de reduir els abocadors d’escombraries, i per aconseguir-ho es disposa d’una tecnologia assequible de trituració mecànica i després es passa per un tamís Nº4 per separar partícules petites i grans.

Té unes propietats de densitat i capacitat de compactació que el fan molt útil per a diferents aplicacions.

Amb el reciclatge s’aconsegueix substituir la matèria primera, reduir l’impacte ambiental, disminuir l’explotació de recursos naturals i una menor despesa de transport, al ser tractat en el mateix lloc de construcció o demolició.

El material recuperat de llocs de demolició, disposen d’elements que s’han de separar abans de crear formigó nou:

  • Morter i productes derivats del formigó.
  • Pedra natural.
  • Formigó airejat no flotant.
  • Material bituminós.
  • Vidre o cristall.
  • Metalls, fusta no flotant, plàstic i cautxú, entre d’altres.

A Duinsa tenim clar que, per poder formar part de l’economia sostenible, la relació entre allò construït i el residu s’ha de reduir i apropar-se a l’economia circular, utilitzant materials de manera responsable, posant especial atenció al manteniment dels edificis i al seu reciclatge quan el seu cicle hagi acabat.