• enesca
DUINSA
C/Mataró, 29-31, 3r C
08403 Granollers
Barcelona
93 846 68 19

Noticias

toda nuestra actualidad

Sectorizació contra incendis en naus industrials

Un incendi en una empresa industrial pot causar un gran impacte sobre la seva activitat, instal·lacions, maquinària i matèries primeres, però sobretot pel risc que suposa per a la vida dels seus treballadors.

Actualment, la llei obliga a les empreses a implantar una sectorització en les seves naus, per a més protecció davant de possibles incendis i, en el cas que es produeixin, reduir al mínim el seu impacte i gravetat.

Un dels sistemes de protecció passius més eficients són les franges tallafocs. Es poden ubicar en cobertes, façanes o com a elements de sectorització en parets mitgeres. Evitant així la propagació del foc, i impedint que hi hagi danys en altres seccions de la nau o en naus industrials contigües.

Les franges han d’estar construïdes amb materials resistents al foc i amb capacitat portant, integritat i aïllament. S’acostumen a fer servir composites amb una combinació de diferents materials.

Al dividir l’espai en diferents volums, es pot acotar el foc només en el lloc on s’ha declarat l’incendi, permetent així l’evacuació de la plantilla i ajudant en les tasques d’extinció.